Motion for sjov og alvor

Træningstid: Onsdag 17.15-18.30
Holdstart: efterår 2018
Tilmelding: Maibritt (23230280)